Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Sevalia Oy:n Kotiavut – kauppapaikan ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

Kotiavut-kauppapaikka tarkoittaa Sevalia Oy:n ylläpitämää Alustaa, jonka kautta palveluntarjoajat voivat tarjota omia palveluitaan ja asiakas ostaa Palveluntarjoajien Palveluita.

Tässä Tietosuojaselosteessa käyttäjä tarkoittaa Alustaa käyttävää henkilöasiakasta, yritysasiakasta ja palveluntarjoajien edustajia.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Sevalia Oy
Y-tunnus: 2699760-3
Osoite: PL 44, 00671 Helsinki
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö: S. Aho, [email protected], p. 044 980 3405

3. Rekisterin nimi

Kotiavut – kauppapaikan käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteripitäjä käsittelee henkilötietoja tarjotakseen Alustan palvelun tilaamiseen ja suorittamiseen seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Tarvittavien tietojen välittäminen palvelun tilaamiseen ja suorittamiseen
  • Varausten, maksutapahtumien ja palautusten käsittely
  • Viestintä ja markkinointi. Rekisterinpitäjä voi lähettää̈ markkinointi- ja muita tiedotusviestejä käyttäjälle, mikäli käyttäjän on sen sallinut. Käyttäjä voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
  • Alustan käytön palautteiden kerääminen ja käsittely
  • Analysointi ja tilastointi
  • Alustan kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteriin talletetaan käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero. Yrityksiltä tallennetaan yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttäjän varauksia ja palveluntarpeita koskevat tiedot, palveluntarjoajia koskevat tiedot, alustan käyttöä koskevat tiedot, asiakkaan maksutiedot, tehdyt varauskyselyt ja muut kyselyt, yhteydenottopyynnöt ja viestit, palautteet, arvostelut ja suoramarkkinointilupakiellot

Tietoa tallennetaan asiakkaan käyttäessä Kotiavut – kauppapaikkaa tai ollessa muuten yhteydessä esim. sähköpostitse, puhelimitse tai muita sähköisiä kanavia käyttäen. Tietoa voidaan tallentaa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojauksen periaatteita

Rekisterinpitäjän käyttämä palvelimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä on Ajas Oy. Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja palvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suolattuina ja kryptattuina “salt” kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Upcloud Oy:n palvelinsalissa Helsingissä. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Ajas Oy:n henkilöstö on vaitiolovelvollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset, jossa sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyvää tietoa. Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnus ja salasana salassa kolmansilta osapuolilta.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 2 kertaa vuodessa.

10. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille

Käytämme verkkosivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä ajanvarauspalveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajanvarausjärjestelmässä ja verkkosivuilla vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. IP-tiedot

Rekisterinpitäjän käyttämässä Ajas-ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Ajas-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

12. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.
Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.

 

 

 

Lähetä meille viesti tai kysymys

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman nopeasti.

Lähetä soittopyyntö alueesi yrittäjälle

Alueesi yrittäjä on sinuun seuraavaksi yhteydessä puhelimitse.

Huom. Voit lähettää soittopyynnön yrittäjälle helposti myös luomalla tunnukset palveluun. Rekisteröityminen on helppoa, täytä vain yhteystietosi. Tunnusten luominen ei sido tilaamaan ja emme lähetä suurta määrää markkinointiviestejä.

Tilaa alueesi yrittäjien esittely sähköpostiisi

Lähetämme sinulle sähköpostiin alueesi yrittäjien esittelyt.

Nopeimmin saat tietoa alueesi yrittäjistä luomalla tunnukset palveluun. Rekisteröityminen on helppoa, täytä vain yhteystietosi. Tunnusten luominen ei sido tilaamaan ja emme lähetä suurta määrää markkinointiviestejä.

Tilaa esite